Exchange Policy

กรณีได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์  เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าโดยที่ลูกค้าต้องดำเนินการติดต่อเรา และดำเนินการส่งคืนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ซึ่งสินค้าที่ถูกเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่ผ่านการใช้งานเท่านั้น ( ยกเว้นในกรณีสินค้าประเภท Pre-Owned ) และในบางกรณีอาจมีการร้องขอภาพสินค้า หรือวีดีโอ เพื่อทำการตรวจสอบก่อนพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ จึงขอแนะนำว่าหากลูกค้าสงสัยว่าสินค้าอาจเกิดการแตกหักจากการขนส่งโปรดบันทึกภาพ หรือ VDO ขณะทำการเปิดกล่องบรรจุสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

กรณีที่ยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป สามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเปลี่ยน หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1,500 บาท จะมีค่าดำเนินการต่างหาก 150 บาท ต่อครั้ง

การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อซึ่งจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ในสภาพเดิม หากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ซื้อจัดส่งโดยบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือ

*ในกรณีของสินค้าประเภทแผ่นเสียง โปรดยอมรับว่า บริษัทฯ ทำการเก็บแผ่นเสียงในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศระหว่างการขนส่งอาจส่งผลกระทบให้แผ่นเสียงมีตำหนิเล็กน้อย ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับการใช้งาน หากผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อย โปรดทดลองเล่นแผ่นเสียงเพื่อทดสอบก่อนเป็นอันดับแรก

**สินค้าประเภทแผ่นเสียงใช้แล้ว หากเกิดความเสียหาย และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดเดิมได้ เนื่องจากเหตุผลอาทิเช่นไม่มีสินค้าสำรอง ลูกค้าสามารถเลือกที่จะขอเพิ่มเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นที่ราคาสูงกว่าได้ โดยชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเข้ามา

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย เรายินดีให้ความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรา หรือติดต่อเรา ที่นี่